Victokia Modesta, MIT Media Lab
Victokia Modesta, MIT Media Lab
MIT Media Lab
MIT Media Lab
Karole Armitage, MIT Media Lab
Karole Armitage, MIT Media Lab
Céline Semaan Vernon, MIT Media Lab
Céline Semaan Vernon, MIT Media Lab
Christine Sun Kim, MIT Media Lab
Christine Sun Kim, MIT Media Lab
MIT Media Lab Director's Fellows | Photos by DianaLevine.com
MIT Media Lab Director's Fellows | Photos by DianaLevine.com
MIT Media Lab
MIT Media Lab
MIT Media Lab
MIT Media Lab
MIT Media Lab
MIT Media Lab
Rob Pardo, MIT Media Lab
Rob Pardo, MIT Media Lab
MIT Media Lab
MIT Media Lab
Ophelia Dahl, MIT Media Lab
Ophelia Dahl, MIT Media Lab
MIT Media Lab
MIT Media Lab
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
IMG_5040-4.jpg
IMG_5957.jpg
IMG_6205.jpg
IMG_6427.jpg
IMG_6448-2.jpg
IMG_7480.jpg
IMG_2466.jpg
IMG_2723-2.jpg
derin-03.jpg
derin-04.jpg
Victokia Modesta, MIT Media Lab
Victokia Modesta, MIT Media Lab
MIT Media Lab
MIT Media Lab
Karole Armitage, MIT Media Lab
Karole Armitage, MIT Media Lab
Céline Semaan Vernon, MIT Media Lab
Céline Semaan Vernon, MIT Media Lab
Christine Sun Kim, MIT Media Lab
Christine Sun Kim, MIT Media Lab
MIT Media Lab Director's Fellows | Photos by DianaLevine.com
MIT Media Lab Director's Fellows | Photos by DianaLevine.com
MIT Media Lab
MIT Media Lab
MIT Media Lab
MIT Media Lab
MIT Media Lab
MIT Media Lab
Rob Pardo, MIT Media Lab
Rob Pardo, MIT Media Lab
MIT Media Lab
MIT Media Lab
Ophelia Dahl, MIT Media Lab
Ophelia Dahl, MIT Media Lab
MIT Media Lab
MIT Media Lab
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
Bumble and bumble
IMG_5040-4.jpg
IMG_5957.jpg
IMG_6205.jpg
IMG_6427.jpg
IMG_6448-2.jpg
IMG_7480.jpg
IMG_2466.jpg
IMG_2723-2.jpg
derin-03.jpg
derin-04.jpg
info
prev / next